Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób SunnySmile („Strona”, „my”, „nas” lub „nasza”) gromadzi, używa i ujawnia Twoje dane osobowe podczas odwiedzania, korzystania z naszych usług lub dokonywania zakupów na https://sunnysmile.pl/ („Strona”) lub w inny sposób kontaktując się z nami (łącznie „Usługi”). W ramach tej Polityki Prywatności „ty” i „twoje” oznacza ciebie jako użytkownika Usług, czy jesteś klientem, odwiedzającym stronę internetową lub inną osobą, której dane zbieramy zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z tą Polityką Prywatności. Korzystając i uzyskując dostęp do Usług, zgadzasz się na zbieranie, używanie i ujawnianie swoich danych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tą Polityką Prywatności, prosimy nie korzystaj ani nie uzyskuj dostępu do żadnych z Usług.

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, w tym w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Zaktualizujemy zrewidowaną Politykę Prywatności na Stronie, uaktualnimy datę „Ostatnia aktualizacja” i podejmiemy wszelkie inne kroki wymagane przez obowiązujące prawo.

Sposób Gromadzenia i Wykorzystywania Twoich Danych Osobowych

Aby świadczyć Usługi, gromadzimy i gromadziliśmy przez ostatnie 12 miesięcy informacje osobowe o Tobie z różnych źródeł, jak opisano poniżej. Informacje, które zbieramy i wykorzystujemy, różnią się w zależności od tego, w jaki sposób nawiązujesz z nami interakcje.

Oprócz określonych poniżej konkretnych celów, możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie, w celu komunikacji z Tobą, świadczenia Usług, spełnienia wszelkich obowiązujących zobowiązań prawnych, egzekwowania obowiązujących warunków świadczenia usług oraz w celu ochrony lub obrony Usług, naszych praw i praw naszych użytkowników lub innych osób.

Jakie Dane Osobowe Gromadzimy

Rodzaj danych osobowych, które zbieramy o Tobie, zależy od tego, w jaki sposób korzystasz z naszej Strony i naszych Usług. Gdy używamy terminu „dane osobowe”, odnosimy się do informacji, która identyfikuje, odnosi się do Ciebie, opisuje Cię lub może być z Tobą powiązana. W poniższych sekcjach opisujemy kategorie i konkretne rodzaje danych osobowych, które zbieramy.

Informacje, Które Bezpośrednio Nam Przesyłasz

Informacje, które bezpośrednio przekazujesz nam za pośrednictwem naszych Usług, mogą obejmować:

 • Podstawowe dane kontaktowe, takie jak imię, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 • Informacje o zamówieniach, w tym Twoje imię, adres rozliczeniowy, adres dostawy, potwierdzenie płatności, adres e-mail, numer telefonu.
 • Informacje o koncie, takie jak nazwa użytkownika, hasło, pytania związane z bezpieczeństwem.
 • Informacje dotyczące zakupów, w tym produkty, które przeglądasz, dodajesz do koszyka lub umieszczasz na liście życzeń.
 • Informacje dotyczące wsparcia klienta, w tym informacje, które wybierasz dołączyć do korespondencji z nami, na przykład podczas wysyłania wiadomości za pośrednictwem Usług.

Niektóre funkcje Usług mogą wymagać, abyś bezpośrednio dostarczył nam określone informacje o sobie. Możesz zdecydować się nie dostarczać tych informacji, ale może to uniemożliwić Ci korzystanie z tych funkcji lub dostęp do nich.

Informacje, Które Gromadzimy za Pośrednictwem Plików Cookie

Automatycznie gromadzimy pewne informacje dotyczące Twojej interakcji z Usługami („Dane o Użyciu”). W tym celu możemy wykorzystywać pliki cookie, piksele i podobne technologie („Pliki Cookie”). Dane o Użyciu mogą obejmować informacje o tym, w jaki sposób uzyskujesz dostęp i korzystasz z naszej Strony oraz Twojego konta, w tym informacje o urządzeniu, informacje przeglądarki, informacje o połączeniu sieciowym, adres IP i inne informacje dotyczące Twojej interakcji z Usługami.

Informacje, Które Uzyskujemy od Stron Trzecich

Wreszcie, możemy pozyskiwać informacje o Tobie od stron trzecich, w tym od dostawców i usługodawców, którzy mogą gromadzić informacje w naszym imieniu, takie jak:

 • Firmy wspierające naszą Stronę i Usługi, takie jak Shopify.
 • Nasi dostawcy płatności, którzy zbierają informacje płatnicze (np. numer konta bankowego, informacje o karcie kredytowej lub debetowej, adres rozliczeniowy) w celu przetworzenia płatności w celu realizacji Twoich zamówień i dostarczenia Ci produktów lub usług, których żądałeś, w celu wykonania umowy z Tobą.
 • Podczas wizyty na naszej Stronie, otwierania lub klikania w wiadomości e-mail wysyłane przez nas lub interakcji z naszymi Usługami lub reklamami, my lub strony trzecie, z którymi współpracujemy, możemy automatycznie zbierać pewne informacje za pomocą technologii śledzenia online, takich jak piksele, web beacony, zestawy deweloperskie oprogramowania, biblioteki stron trzecich i pliki cookie.

Wszystkie informacje pozyskane od stron trzecich będą traktowane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji dostarczanych nam przez strony trzecie i nie odpowiadamy za polityki ani praktyki stron trzecich. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją poniżej, Strony Trzecie i Linki.

Jak Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe

 • Świadczenie Produktów i Usług. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia Ci Usług, w celu wykonywania umowy z Tobą, w tym do przetwarzania płatności, realizacji Twoich zamówień, wysyłania powiadomień związanych z Twoim kontem, zakupami, zwrotami, wymianami lub innymi transakcjami, tworzenia, utrzymania i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienia Ci publikacji recenzji.
 • Marketing i Reklama. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów marketingowych i promocyjnych, takich jak wysyłanie komunikatów marketingowych, reklamowych i promocyjnych drogą elektroniczną, wiadomościami tekstowymi lub pocztą, oraz wyświetlanie reklam produktów lub usług. Może to obejmować wykorzystywanie Twoich danych osobowych w celu dostosowania lepiej Usług i reklam na naszej Stronie oraz innych stronach internetowych.
 • Bezpieczeństwo i Zapobieganie Nadużyciom. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu wykrywania, badania lub podejmowania działań w związku z możliwymi przypadkami oszustw, działań nielegalnych lub złośliwych. Jeśli zdecydujesz się korzystać z Usług i zarejestrować konto, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych dostępowych do konta. Gorąco zalecamy, aby nie udostępniać swojego nazwy użytkownika, hasła ani innych danych dostępowych nikomu innemu. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało naruszone, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami.
 • Komunikacja z Tobą. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci obsługę klienta i poprawić nasze Usługi. Jest to w naszym uzasadnionym interesie w celu skutecznego reagowania na Twoje potrzeby, świadczenia efektywnych usług oraz utrzymania z Tobą relacji biznesowej.

Cookies

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, używamy plików cookies (ciasteczek) na naszej Stronie. Aby uzyskać konkretne informacje na temat plików cookies, których używamy w związku z naszym sklepem obsługiwanym przez Shopify, zapoznaj się z https://www.shopify.com/legal/cookies. Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej Strony i ulepszania naszych Usług (w tym do zapamiętywania Twoich działań i preferencji), przeprowadzania analiz i lepszego zrozumienia interakcji użytkowników z Usługami (w naszym uzasadnionym interesie w administrowaniu, poprawianiu i optymalizacji Usług). Możemy również zezwolić firmom trzecim i dostawcom usług na korzystanie z plików cookies na naszej Stronie w celu lepszego dostosowania usług, produktów i reklam na naszej Stronie oraz innych stronach internetowych.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies domyślnie, ale możesz wybrać ustawienie przeglądarki w celu usunięcia lub odrzucenia plików cookies za pomocą kontroli przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookies może negatywnie wpłynąć na Twoje doświadczenie użytkownika i może spowodować, że niektóre Usługi, w tym niektóre funkcje i ogólna funkcjonalność, nie będą działać poprawnie lub przestaną być dostępne. Dodatkowo, zablokowanie plików cookies może nie całkowicie uniemożliwić nam udostępnianie informacji firmom trzecim, takim jak nasi partnerzy reklamowi.

Jak Udostępniamy Informacje Osobiste

W określonych okolicznościach możemy ujawniać Twoje informacje osobiste stronom trzecim w celach uzasadnionych zgodnie z tą Polityką Prywatności. Okoliczności takie mogą obejmować:

 1. Dostawcom lub innym stronom trzecim, którzy świadczą usługi w naszym imieniu (np. zarządzanie IT, przetwarzanie płatności, analiza danych, obsługa klienta, przechowywanie w chmurze, realizacja i wysyłka).
 2. Partnerom biznesowym i marketingowym, w tym Shopify, w celu świadczenia usług i reklamowania się. Nasi partnerzy biznesowi i marketingowi będą wykorzystywać Twoje informacje zgodnie z własnymi zawiadomieniami o prywatności.
 3. Kiedy kierujesz, prosisz nas lub wyrażasz zgodę na nasze ujawnienie określonych informacji stronom trzecim, takim jak dostarczenie Ci produktów lub poprzez korzystanie z widżetów mediów społecznościowych lub integracji logowania, za Twoją zgodą.
 4. Z naszymi spółkami zależnymi lub w ramach naszej grupy korporacyjnej, w naszym uzasadnionym interesie w prowadzeniu udanego biznesu.
 5. W związku z transakcją biznesową, taką jak fuzja lub upadłość, w celu spełnienia wszelkich obowiązków prawnych (w tym w odpowiedzi na wezwania do dostarczenia dokumentów, nakazy rewizji i podobne wnioski), w celu egzekwowania wszelkich obowiązujących warunków świadczenia usług oraz w celu ochrony lub obrony Usług, naszych praw i praw naszych użytkowników lub innych osób.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy następujące kategorie informacji osobistych oraz wrażliwych informacji osobistych (oznaczonych przez *) o użytkownikach w celach określonych powyżej w sekcjach "Jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje informacje osobiste" i "Jak udostępniamy informacje osobiste":

Początek formularza

Kategorie:

 1. Identyfikatory, takie jak podstawowe dane kontaktowe oraz pewne informacje dotyczące zamówienia i konta.
 2. Informacje handlowe, takie jak informacje o zamówieniach, informacje dotyczące zakupów oraz informacje o obsłudze klienta.
 3. Działalność w sieci internetowej lub inna podobna działalność sieciowa, takie jak dane dotyczące korzystania z usługi.

Kategorie Odbiorców:

 1. Dostawcy i strony trzecie, którzy świadczą usługi w naszym imieniu (takie jak dostawcy usług internetowych, procesorzy płatności, partnerzy ds. realizacji, partnerzy ds. obsługi klienta oraz dostawcy analiz danych).
 2. Partnerzy biznesowi i marketingowi.
 3. Spółki zależne.

Nie używamy ani nie ujawniamy wrażliwych informacji osobistych w celu wnioskowania o Twoich cechach.

Treść wygenerowana przez użytkownika

Usługi mogą umożliwiać Ci publikowanie recenzji produktów i innych treści wygenerowanych przez użytkowników. Jeśli zdecydujesz się przesłać treść wygenerowaną przez użytkownika do jakiejkolwiek publicznej części Usług, ta treść będzie publiczna i dostępna dla każdego.

Nie kontrolujemy, kto będzie miał dostęp do informacji, które zdecydujesz się udostępnić innym, i nie możemy zapewnić, że strony, które mają dostęp do takich informacji, będą szanować Twoją prywatność lub utrzymywać ją w bezpieczeństwie. Nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność ani bezpieczeństwo żadnych informacji, które udostępniasz publicznie, ani za dokładność, wykorzystanie lub nadużycie jakichkolwiek informacji, które ujawniasz lub otrzymujesz od stron trzecich.

Strony internetowe i łącza do stron trzecich

Nasza Witryna może zawierać łącza do stron internetowych lub innych platform online obsługiwanych przez strony trzecie. Jeśli klikniesz łącza do stron niezwiązanymi lub niekontrolowanymi przez nas, powinieneś zapoznać się z ich politykami prywatności i zabezpieczeń oraz innymi warunkami i postanowieniami. Nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność ani bezpieczeństwo takich stron, w tym za dokładność, kompletność lub niezawodność informacji znalezionych na tych stronach. Informacje, które udostępniasz na publicznych lub półpublicznych miejscach, w tym informacje udostępniane na platformach społecznościowych stron trzecich, mogą być również widoczne dla innych użytkowników Usług i/lub użytkowników tych platform stron trzecich, bez ograniczeń co do jej wykorzystania przez nas lub przez stronę trzecią. Nasze umieszczenie takich łączy nie oznacza samo w sobie żadnego poparcia dla treści na takich platformach ani dla ich właścicieli lub operatorów, chyba że jest to ujawnione na Usługach.

Reklama behawioralna

Jak opisano powyżej, wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby dostarczać Ci ukierunkowane reklamy lub wiadomości marketingowe, które uważamy za interesujące dla Ciebie.

Na przykład:

 • Korzystamy z narzędzia Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny. Możesz przeczytać więcej na temat tego, w jaki sposób Google wykorzystuje Twoje dane osobowe pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=it .
 • Dzielimi się informacjami na temat Twojego korzystania z Witryny, zakupów i interakcji z naszymi reklamami na innych stronach internetowych z naszymi partnerami reklamowymi. Niektóre z tych informacji zbieramy i udostępniamy bezpośrednio naszym partnerom reklamowym, a w niektórych przypadkach za pomocą plików cookie lub podobnych technologii (co może wymagać Twojej zgody, w zależności od Twojej lokalizacji).
 • Aby dowiedzieć się więcej na temat działania ukierunkowanej reklamy, odwiedź edukacyjną stronę internetową Network Advertising Initiative ("NAI") pod adresem http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work .

Możesz zrezygnować z ukierunkowanej reklamy:

AKTUALNE LINKI OBEJMUJĄ:

Dodatkowo możesz zrezygnować z niektórych z tych usług, odwiedzając portal rezygnacji z reklam Digital Advertising Alliance pod adresem: http://optout.aboutads.info / .

Dane dzieci

Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci, i nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych dzieci. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka, które podało nam swoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, aby zażądać ich usunięcia.

Na dzień wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności nie mamy rzeczywistej wiedzy, że "udostępniamy" lub "sprzedajemy" (zgodnie z definicją tych terminów w odpowiednich przepisach) dane osobowe osób poniżej 18 roku życia.

Bezpieczeństwo i przechowywanie Twoich informacji

Prosimy mieć świadomość, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nie do przebicia, i nie możemy zagwarantować "doskonałego bezpieczeństwa". Ponadto, informacje, które przesyłasz nam, mogą nie być bezpieczne w trakcie transmisji. Zalecamy, aby nie używać niezabezpieczonych kanałów do przekazywania nam wrażliwych lub poufnych informacji.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od różnych czynników, takich jak konieczność zachowania informacji w celu utrzymania Twojego konta, świadczenia Usług, spełnienia obowiązków prawnych, rozstrzygnięcia sporów lub egzekwowania innych obowiązujących umów i polityk.

Twoje prawa i wybory

W zależności od miejsca, w którym mieszkasz, możesz mieć niektóre lub wszystkie z poniższych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Jednak te prawa nie są absolutne, mogą mieć zastosowanie tylko w określonych okolicznościach, a w niektórych przypadkach możemy odmówić Twojego żądania zgodnie z prawem.

 • Prawo dostępu / Poznania. Masz prawo żądać dostępu do danych osobowych, które o Tobie posiadamy, w tym szczegółów dotyczących sposobów wykorzystywania i udostępniania Twoich informacji.
 • Prawo do Usunięcia. Masz prawo żądać usunięcia danych osobowych, które o Tobie przechowujemy.
 • Prawo do Poprawienia. Masz prawo żądać poprawienia niedokładnych danych osobowych, które o Tobie przechowujemy.
 • Prawo do Przenoszenia. Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, które o Tobie posiadamy, i żądać ich przekazania stronie trzeciej, w określonych okolicznościach i z pewnymi wyjątkami.
 • Prawo do Wypisania się z "Sprzedaży" lub "Udostępniania" lub "Ukierunkowanej Reklamy". Masz prawo wskazać, abyśmy nie "sprzedawali" lub "udostępniali" Twoich danych osobowych lub wyłączania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach uważanych za "ukierunkowaną reklamę", zdefiniowane w odpowiednich przepisach o ochronie prywatności. Należy pamiętać, że jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową z włączonym sygnałem preferencji w kierunku prywatności Global Privacy Control, w zależności od miejsca, będziemy automatycznie traktować to jako żądanie wypisania się z "sprzedaży" lub "udostępniania" informacji dla urządzenia i przeglądarki, które używasz do odwiedzenia strony internetowej.
 • Prawo do Ograniczenia i/lub Wypisania się z Użycia i Udostępniania Wrażliwych Danych Osobowych. Masz prawo wskazać, abyśmy ograniczyli nasze użycie i/lub udostępnianie wrażliwych danych osobowych do minimum niezbędnego do świadczenia Usług lub dostarczenia towarów, które są rozsądnie oczekiwane przez przeciętnego użytkownika.

 

 • Ograniczenie Przetwarzania: Możesz mieć prawo poprosić nas o zatrzymanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
 • Wycofanie Zgody: Gdzie polegamy na Twojej zgodzie w celu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz mieć prawo wycofania tej zgody.
 • Odwołanie: Możesz mieć prawo odwołania się od naszej decyzji, jeśli odmówimy przetwarzania Twojego żądania. Możesz to zrobić, odpowiadając bezpośrednio na naszą odmowę.
 • Zarządzanie Preferencjami Komunikacji: Możemy wysyłać Ci wiadomości promocyjne drogą mailową, i możesz zrezygnować z ich otrzymywania w dowolnym momencie, korzystając z opcji rezygnacji wyświetlonej w naszych wiadomościach e-mail do Ciebie. Jeśli zrezygnujesz, nadal możemy wysyłać Ci wiadomości niepromocyjne, takie jak te dotyczące Twojego konta lub zamówień, które złożyłeś.

Możesz skorzystać z dowolnego z tych praw tam, gdzie jest to wskazane na naszej stronie lub skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Nie będziemy dyskryminować Cię za korzystanie z tych praw. Może być konieczne zebranie od Ciebie informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, takich jak adres e-mail lub informacje o Twoim koncie, przed udzieleniem merytorycznej odpowiedzi na żądanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz wyznaczyć autoryzowanego agenta do składania żądań w Twoim imieniu w celu wykorzystania swoich praw. Przed przyjęciem takiego żądania od agenta, będziemy wymagać, aby dostarczył on dowód, że udzieliłeś mu upoważnienia do działania w Twoim imieniu, i możemy wymagać, abyś zweryfikował swoją tożsamość bezpośrednio u nas. Będziemy reagować na Twoje żądanie w odpowiednim terminie, zgodnie z obowiązującym prawem.

Możesz skorzystać z tych praw tam, gdzie to wskazane na naszej stronie lub skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z tych praw. Może być konieczne zebranie od Ciebie informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, takich jak adres e-mail lub informacje o Twoim koncie, przed udzieleniem merytorycznej odpowiedzi na żądanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela do składania żądań w Twoim imieniu w celu wykorzystania Twoich praw. Przed przyjęciem takiego żądania od przedstawiciela będziemy wymagać, aby dostarczył on dowód, że udzieliłeś mu upoważnienia do działania w Twoim imieniu, i możemy potrzebować od Ciebie bezpośredniej weryfikacji Twojej tożsamości. Będziemy odpowiadać na Twoje żądanie w odpowiednim terminie, zgodnie z obowiązującym prawem.

Skargi

Jeśli masz skargi dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na Twoją skargę, w zależności od miejsca zamieszkania, możesz mieć prawo odwołania się od naszej decyzji, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej, lub złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych.

Użytkownicy Międzynarodowi

Prosimy zauważyć, że możemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe poza krajem, w którym mieszkasz, w tym w Wielkiej Brytanii. Twoje dane osobowe są również przetwarzane przez pracowników oraz dostawców usług i partnerów zewnętrznych w tych krajach. Jeśli przesyłamy Twoje dane osobowe poza Europę, będziemy polegać na uznanych mechanizmach transferu, takich jak Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej, lub równoważnych umowach wydanych przez właściwy organ kompetentny w Wielkiej Brytanii, o ile dotyczy, chyba że transfer danych odbywa się do kraju, który został uznany za zapewniający adekwatny poziom ochrony.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk związanych z ochroną prywatności lub niniejszej Polityki Prywatności, lub jeśli chciałbyś skorzystać z któregokolwiek z dostępnych Ci praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@sunnysmile.pl

Na potrzeby obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych jesteśmy administratorem danych osobowych.

PHOENIX SHIPMENT LIMITED
Numer firmy: 15360979
Adres: Office 594b,182-184 High Street North, East Ham, E6 2JA, London, Wielka Brytania
Numer telefonu: (+48)459567458
Adres e-mail:
 info@sunnysmile.pl